Teknikfrukost - Kort och konkret om Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens är något som allt mer påverkar näringsliv och samhällsfunktioner. Många tror att AI inom en handfull år kommer skapa kraftigt förändrade affärsmodeller, beslutsunderlag och arbetssätt/processer. 

Men vad händer lokalt hos oss i Umeå? Hur kommer man igång med att jobba med AI? På denna teknikfrukost har vi bjudit in tre aktörer inom området för att berätta vad som pågår, planeras och tänks kring Artificiell Intelligens.

Ni kommer få lyssna till Eric Lindahl från Volvo Lastvagnar som arbetar praktiskt med AI i industrin, Helena Lindgren, Umeå universitet, som ansvarar för universitetets AI-satsning samt Thomas Kvist, Region Västerbotten, som driver ett projekt där labbande med AI-lösningar ska stimuleras.

Vi vill också be dig att uppmuntra kvinnliga kollegor och kollegor med bakgrund utanför Sverige att anmäla sig.

Torsdag 28 februari

Agenda:
7.30-8.00 - Frukost
8.00-9.00 - Föreläsning

Välkomna!

Väntelista

Arrangörer